Bảng mạch iPhone 7 xuất hiện chứng minh một điều rất quan trọng

Gần đây, thông tin mà chúng ta đọc được nhiều nhất trên iPhone 7 chính là về việc Apple sẽ bỏ jack cắm tai nghe 3.5 mm quen thuộc và cổng Lightning sẽ đảm nhận luôn vai trò đó. Tuy nhiên, một hình ảnh thực tế vừa xuất hiện đã chứng minh điều ngược lại.

Theo đó, một bức ảnh được cho là bảng mạch của iPhone 7 vừa xuất hiện tại các trang mạng Trung Quốc cho thấy rằng trên mạch điện này, thành phần để kết nối với jack cắm tai nghe 3.5 mm vẫn hiển hiện. Nếu đây là sự thật thì thông tin về việc Apple bỏ jack cắm tai nghe là hoàn toàn không chính xác.

Gần đây, thông tin mà chúng ta đọc được nhiều nhất trên iPhone 7 chính là về việc Apple sẽ bỏ jack cắm tai nghe 3.5 mm quen thuộc và cổng Lightning sẽ đảm nhận luôn vai trò đó. Tuy nhiên, một hình ảnh thực tế vừa xuất hiện đã chứng minh điều ngược lại.


Theo đó, một bức ảnh được cho là bảng mạch của iPhone 7 vừa xuất hiện tại các trang mạng Trung Quốc cho thấy rằng trên mạch điện này, thành phần để kết nối với jack cắm tai nghe 3.5 mm vẫn hiển hiện. Nếu đây là sự thật thì thông tin về việc Apple bỏ jack cắm tai nghe là hoàn toàn không chính xác